Call Us: +9723-9242406   |   Email: Info@gamaoperations.com
   
   
 
Contact US:
Fill your details and arepresentative
will contact you shortly:
 
 
Gama Operations
Smart Communication Systems


+972-3-9242406
Info@gamaoperations.com

 
 
 
   
 

ניתוב קולי

   

החשיבות של מערכת ניתוב קולי בכל עסק

 

מרכזיות טלפונים מודרניות ומשוכללות משתמשות בשירותים של מערכת ניתוב קולי. מטרתן להעניק פתרון הולם לנושאים שונים הקשורים לתקשורת החיצונית והפנימית של הארגון.

 

מהי מערכת ניתוב קולי

 

מערכת ניתוב קולי משמשת כיחידת עזר לקבלת שיחות בחברה, בארגון או בקול סנטר. פעולתו של הניתוב הקולי מתחיל כאשר המענה האנושי אינו פנוי כשנכנסת שיחה חדשה.

הפעלת הניתוב הקולי מאפשרת מתן שירות טוב יותר לפונים ומקלה על תפקוד הארגון, כשבין היתר הוא יכול, להעניק תושבה מיידית לפונים, להעניק מענה אנושי בעת שפנייה אחת נמצאת בטיפול. בנוסף ניתוב קולי מבטיח כי כל הפניות לארגון ייענו באופן מיידי.

היתרון של המערכת האוטומטית, הינו, שהיא יכולה לטפל במספר פניות בו זמנית. לקוחות או פונים אחרים, זוכים לתשובה מיידית בעת שהם פונים למרכזיית החברה, מצב שללא ספק, מוסיף רבות לנקודות הזכות של החברה, לפחות מבחינת מתן שירות של מענה קולי מיידי ללקוח.

 

מהי המשמעות של מערכת ניתוב קולי להצלחת העסק

 

בכל ארגון המייחס חשיבות למתן מענה מיידי לפונים אליו, ניתן למצוא היום מערכת ניתוב קולי אוטומטית ומתקדמת.

מערכת אוטומטית משמשת כמרכזית אוטומטית בחזית המרכזייה. למעשה, כל שיחה המגיעה לארגון, זוכה למענה מוקלט אוטומטי המפנה את הפונה אל המחלקה המבוקשת. לדוגמה, לקוח עצבני או חסר סבלנות, לא יצטרך להמתין זמן ארוך עד שהמרכזנית תתפנה אליו, וע"י כך תגביר בזמן ההמתנה את עצבנותו. הוא ימתין מספר שניות עד לקבלת המענה הנדרש, מצב שיכול לשפר את הדעה שלו על הארגון, או, לפחות לא להוסיף סיבה נוספת לעצבנותו.

מערכת ניתוב קולי בכל ארגון, ממחישה את החשיבות שהארגון מעניק לקשר שלו עם לקוחותיו ועם כל מי שפונה אליו בכל מטרה שהיא.

בכל מערכת ניתוב קולי, יש מערכת מוזיקה בהמתנה, לרגעים "המתים" שבהם השיחה מועברת ממקום למקום. ניתן אף להשתמש באותה המערכת, כדי להשמיע מידע חשוב ורלוונטי על הארגון.

 

חברת גמא אופריישנס המתמחה בתחום הטלפוניה המתקדמת מעניקה פתרונות תקשורת חכמים לחברות ולארגונים. בין היתר, החברה מפתחת מערכות טלפוניה מתקדמות ומשוכללות, כולל מערכות ניתוב קולי מהמתקדמות ביותר בעולם.
 

זיהוי קולי

 


Gama Operations - Smart Communications Systems     |     Projects     |    Products    |     Office: Email: Info@gamaoperations.com    |    +972-3-9242406
     
IVR World   Security & Encryption - Solutions   Interactive Voice Products - IVR  
Security & Encryption - Products
• Hotels 
   
• Call Routing 
• Gate access 
 
• Power Sec 
Fax Servers  | Fax Service  | דואר קולי  | הפצת שיחות  | אפליקציה דואר קולי  | זיהוי קולי  | ניתוב קולי  | שליחת הודעות  | שליחת פקס  | זיהוי קול  | אפליקציות דואר קולי  | שליחת פקסים  | מערכת שליחת פקס  | IVR Systems  | Mail Systems  | Messaging Systems  | Fax Systems  | Voice Recognition  | IVR שרותי  | שליחת פקס  | חי"פ  | Call interception  | Cyber Cloud  | Encrypted Chat  | Encrypted network  | Secure smartphone  | Secured enterprise  | 

קידום אתרים
קידום אתרים בגוגל

קידום אתרים